Найлонова и полиестерна мултифиламентна риболовна мрежа